PRIVACY STATEMENT LIECHÉ BEAUTÉ

 

Inleiding

 

Lieché Beauté neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@liechebeaute.nl.

 

Wie is Lieché Beauté?

 

Lieché Beauté is de eenmanszaak Lieché Beauté, kantoorhoudende te (7475 BW) Markelo aan Prinses Irenestraat 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60206233.

 

Wanneer Lieché Beauté jouw persoonsgegevens verwerkt, is Lieché Beauté de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Lieché Beauté jouw gegevens?

 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Lieché Beauté persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Lieché Beauté voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Lieché Beauté worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie.

Doeleinde:                        Financiële administratie

Gegevens:                         Factuuradres

Grondslag:                       Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:                Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                        Facturatie

Gegevens:                         NAW-gegevens, Emailadres, Telefoonnummer

Grondslag:                       Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                        Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:                         NAW-gegevens, E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:                       Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                Zo lang noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

 

 

 

 

Doeleinde:                        Afhandelen klachten

Gegevens:                         NAW-gegevens, E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de  dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:                       Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                        Facturatie

Gegevens:                         NAW-gegevens, E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:                       Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                Zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                        CRM

Gegevens:                         NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer

Grondslag:                       Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:            Commercieel belang

Bewaartermijn:                Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

Doeleinde:                        Direct marketing

Gegevens:                         Naam, E-mailadres

Grondslag:                       Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:            Commercieel belang

Bewaartermijn:                Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                        Nieuwsbrief

Gegevens:                         Naam, E-mailadres

Grondslag:                       Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:            Commercieel belang

Bewaartermijn:                Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                        Social media marketing

Gegevens:                         Naam, E-mailadres

Grondslag:                       Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:            Commercieel belang

Bewaartermijn:                Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website

Doeleinde:                        Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:                         Naam, E-mailadres

Grondslag:                       Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                        Chatfunctie

Gegevens:                         Naam, E-mailadres

Grondslag:                       Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

 

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

 

Lieché Beauté heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn jouw rechten?

 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal recht met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Lieché Beauté over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Lieché Beauté. Je kunt verzoeken dat Lieché Beauté je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Lieché Beauté te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Lieché Beauté of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Lieché Beauté te verkrijgen. Lieché Beauté zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Lieché Beauté je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Lieché Beauté

 

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@liechebeaute.nl. Lieché Beauté zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk gevalt niet later dan één (1) maand nadat Lieché Beauté een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Lieché Beauté je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

 

 

 

 

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

·       Verwerkers

Het kan zijn dat Lieché Beauté verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij. Bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Kan dit Pravacy Statement worden gewijzigd?

 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan ik terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Lieché Beauté je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@liechebeaute.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Lieché Beauté jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@liechebeaute.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.